Lotsgården, Revsudden

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio, P1 morgon 25/6 2020