Malin Stenberg de Serves

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No...

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Fladdermöss bor i uthus och ev. i träd. De flyger och jagar insekter i skymningen. Blandskog.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
In house-forskare I Geohuset!