My first bat

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No sorry 

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
The radio