Nås

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
2 bats flying around the house. Lands on roof and probably rosts under Roof tiles.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Got a movie where they fly, unable to upload it Here 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
.