Nordängen

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Ett par (åtminstone) flyger snabbt fram och tillbaka mellan höga träd på min tomt. Jag gissar att de bor i något av dem för de rör sig alltid på samma platser när jag ser dem.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Familjemedlemmar berättade