Nordfladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii)

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja