Norra megrundsvägen 43

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flygande fram och tillbaka över lägdan

Även sett fladdermöss tidigare på samma plats

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Tidningen VI
Däremot saknades informationen i artikeln om fladdermöss i Västerbottens kuriren