Öa

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Dom bor under taket mellan ytter och innertak, kan höra när dom kryper in och ut då yttertak är plåt innertak trä , verkar bo närmast murstocken på vinden.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Kvällstidning