Okänd art av fladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Vet inte

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
En eller flera fladdermöss som flög över Nottjärn.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flög runt och jagade insekter under minst 30 minuter. 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej