Östanå

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

NO

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Typical old farming landscape with castle nearby.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Newspaper, SVD Junior