över sjön

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Vi har en stor damm ca 500 kvadratmeter som tidigare använtsför bevattning av handelsträdgård, över den flyger många fladdermöss varje kväll.
Hur många fladdermöss såg du?
11-25
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
.