Överby, Vindö - Stockholms skärgård

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
De patrullerar över vår gräsmatta varje kväll. Även ofta inne bland gläntor. Särskilt nu som det är gott om mygg.
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Dagen eko 2020-06-25, 08:30