Porch

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No, but it is big and it’s flying around our porch every now and then catching moths. 

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Local newspaper