Porthansvägen

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

nej. 

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

De har flugit runt mitt hus, mycket nära, varje sommar i skymningen sedan jag flyttade hit för ca: 12 år sedan. Det är i varje fall sommartid som jag lägger märke till dem. De flyger också in i bland talltopparna i den lilla skogen bredvid huset. Skogen är dock snart borta då det ska byggas där tyvärr.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
forskning.se