Several bats in my area

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They have been around as long as I have lived here. Since I remember first noticing them. Maybe in the mid -70s.

I have lived here since 1967.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio SR Sweden