Sighting in the Stockholm Archipelago

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

I see quite many of them at the same spot every summer, they live under the roof of our cottage

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Short article in Swedish local news paper ”Skärgården” (The Archipelago) the 18th of July 2019.