Skorsten

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Nej

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Varje sommar hör barnen i familjen ljud av fladdermöss inne i huset. Ljuden kommer från skorstenens ventilationskanal. När vi öppnar luckan till ventilationskanalen på hösten så får vi rensa en stor hög av batbajs.

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Lokaltidningen