Skorsten

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Varje sommar hör barnen i familjen ljud av fladdermöss inne i huset. Ljuden kommer från skorstenens ventilationskanal. När vi öppnar luckan till ventilationskanalen på hösten så får vi rensa en stor hög av batbajs.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Lokaltidningen