Stugan

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Såg tidigare en fladdermus tidigare under kvällen som var lite törstig, gav hen vatten och satte upp honom där jag vet att dom har sitt bo. Senare under kvällen såg vi 2-3 fladdermöss flygande. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
Törstig