Swarm of bats

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
11-25
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Colleagues