Sydfladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Eptesicus Serotinus

Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Our garden. Time: 22:55. Temp: 14.8 °C. Wind: 2.8 m/s W. Clear sky. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja