Sydväst om sjön Bolmen

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Vid sjön Bolmens sydvästra hörn finns en hel del fladdermöss sommartid. Gissar att åtminstone en del av dem lever i träd. Även om här finns en och annan holk. Kanske gamla hus de kan leva i också... 

En del jagar över skogsvägar och över tomter. Andra jagar ute över sjön. 

Har hört åtminstone två olika arter, men vet inte alls vilka de är. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
SRplay