Trädgården

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Flyger mellan träden i trädgården och jagar mygg varje kväll. Vi har otroligt mycket mygg här i år. Det finns gamla lövträd med håligheter och en del gamla uthus och jordkällare som de kanske övervintrar i. 

How many bats did you see?
2-10
How did you identify them
Visually Identified Bat