Trädgården

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flyger mellan träden i trädgården och jagar mygg varje kväll. Vi har otroligt mycket mygg här i år. Det finns gamla lövträd med håligheter och en del gamla uthus och jordkällare som de kanske övervintrar i. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus