Troligen Mustachfladdermus

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Troligen Mustachfladdermus. Vi har hittat två i vedhögen en tidigare sommar.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Två jagande fladdermöss
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Det bor fladdermöss mellan inner och yttertaket på vinden i gamla huset

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
En av fladdermössen vi såg sommaren 2018
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Facebook