Tror det är en Nilssonii

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

I think it was a Nilssonii but not sure. It have been flying in our garden now and then all summer

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

I have a short video of him flying around. He seems to be hunting. About 10-20 meters up.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
My SO heard about it on the radio