Två fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Okänd sort.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Två fladdermöss flög över cykelvägen. Vägen är omgiven av äldre skog. Främst tall och gran med inslag av lövsly.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus