Två fladdermöss i Hara

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Har sett samma antal under ett antal år, sommar-höst.

När vi bytte panel på vårt gamla hus för ca 15 år sedan så flög det ut en fladdermus.

Det finns flera gamla ladugårdar och lador i närheten.

Litet utspritt samhälle på landsbygden.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio