Två fladdermöss i Kävlinge

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nix, 

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Två fladdermöss som flög runt i trädgården och fångade insekter. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
En bild.
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Google