Ulvsunda

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No, they are quite small (15 cm wingspan).

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

I have sen them here, in the back of our garden, the last two or three summers. They move quickly but I guess there are two or three. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
I heard about it on the radio.