Ungdomsborgen Norra Sandsjö

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Har sett fladdermöss flyga nära sjöns vattenyta på denna plats i flera års tid under sommaren. De kommer oftast fram kort efter solens nedgång. 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sveriges Radio