Unknown species

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No, wing span about 20 cm.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying up and down a forrest road, supposedly hunting. Returning to where I was biking.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Sveriges radio