Vallenbodarna_003

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Myotis daubentonii och Myotis mystacinus

Annan (Vad observerade du?)
Fladdermus flygance
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

http://ns1.bergsjodata.com/naturskyddsforeningen/VERKSAMHET/Rapporter/2019/rapp2019.htm.

 längs med skogsbryn mot tät granskog

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja