Våra fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i ca 10 år

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Vi har många fladdermöss som bor på vår vind, uppskattningsvis 20-30 om inte fler, de är mycket aktiva mellan ca 23:30-04:00

Hur många fladdermöss såg du?
26-50
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Läste i reportage i vår morgontidning Corren.