Våra fladdermöss

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

Fladdermöss som bor i vårt hus, de har bott här i ca 10 år

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Vi har många fladdermöss som bor på vår vind, uppskattningsvis 20-30 om inte fler, de är mycket aktiva mellan ca 23:30-04:00

How many bats did you see?
26-50
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Läste i reportage i vår morgontidning Corren.