Vårobservation vid gärdet

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flertalet fladdermöss flög runt mellan hyreshusen vid skymning, sett dom flyga ut från under hustaken.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus