Vattenfladdermus jagade över Ljungbyån

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Vattenfladdermus

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Såg och lyssnade med detektor på vattenfladdermus som jagade över Ljungbyån.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Natura 2000 område 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor