Vatunga

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Död fladdermus magsida, helbrun på ryggen.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
20200725 Första observation som jag rapporterat tidigare. Hade varit bra om man kunde komplettera på den sida där man anmälde.
20200727 Ljud även från andra sidan huset där jag tidigare rapporterat, men där flygs det inte lika mycket som på den första sidan. Den kvällen jag filmade jag lite vid 21.30 tiden och spelade in ljud på den andra sidan.
Vill byta namn från ”Noréns ateljé” till ”Vatunga” som är mer allmänt namn för området. Det blir inte så lättidentifierat för utomstående.
20200728 Tyst på båda sidorna, varken såg eller hörde något. Vet inte om det kan bero på att vädret inte var så bra.
20200730 En död fladdermus på marken, ca 10 cm lång. Bif. foto. Fortfarande ingen aktivitet så som det var 25 och 27 juli.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Området ligger ca 100 m från en sjö. Det är lövskog, äng och trädgård med många höga träd. Verkar ha varit två olika boplatser på var sin sida om huset. På den ena sidan full fart och ljud, på den andra nån enstaka, men ljud lokaliserade utan utrustning. För ca en månad sen hörde jag också ljud, men såg ingen aktivitet då.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Photos
spillning på fönster, ca 5-6m där det finns spillning på fönster och vägg.
spillning på vägg
Glipan vid takfoten där dom bodde. Har videoklipp på när dom flyger ut och in men de är för stora att ladda upp.
död fladdermus ryggsida
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
googlade eftersom jag hört ljud som jag trodde kunde vara fladdermöss och hittade sidan då.