Vegeholms gods

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej, men varierande storlek på dem.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flög ovanför oss i skymningen. På insektsjakt kan tänka.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Hört på radio.