Vilske-Kleva

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Fastnade på en övervakningskamera vid gården. Tror/hoppas att det är en fladdermus!

Tidpunkten är en gissning.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Gammal gårdsmiljö med en del äldre träd. Bäcken rinnande vatten året om strax intill.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Photos
Bild från övervakningskamera Vilske-Kleva
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
sökte på nätet efter fladdermusinventering.
(gör dagfjärilsinventering åt Lunds universitet)