Fladdermöss

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
I 9 års tid har jag campat på en liten camping på Stenungsön utanför Stenungsund.
Varje år iakttagit ett flertal fladdermöss relativt små.

Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Omgivningen är en mängd gamla träd -ekar mestadels- där det säkert finns håligheter.

 

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
.