Sandsborgskyrkogården

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nope.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

A cemetary, more like a park environment compared to Skogskyrkogården.

At least two, perhaps three bats. One flying rather tight circles four to five metres over a light pole.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
SR P1 2020.