Batty

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Pipistrellus sp. probably.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
A bat flying across the background among trees. Peak frequency somewhere between 45 and 50 kHz. The following night I confirmed one soprano pipistrelle and one northern bat foraging over garden. Three bats were first seen 30 mins after sunset flying around trees in the garden. I suspect they might live in an old garage/ stuga.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Me.