Skogskyrkogården

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
One bat flying straight to the south over the western edge of a section without trees.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
SR P1 2020