Along Rotån

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
While traveling from Rotsjö towards Gimdalen at least three bats were seen flying over the narrow skogsbilväg. The three I’m sure of just north and south of where the road towards Hucksjöåsen meets Rotsjövägen, later it was to dark to be sure.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Forest, Rotån runs towards Gimån. 10 C.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
SR P1 2020