Universitet/Lilla Frescati koloni

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

It was flying over the railways, probably hunting between/ over the street lamps.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Everywhere :)