Dead bat on ground

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Bat was dead and was lying on my lawn.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus