Pipistrellus pygmaeus

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

We live in a old house by the forest and we have been living here for 5 years now. We've had bats in the attic from the beginning, they are really fast and come out in the evening to fly/hunt around the house. There are always 3 of them and we believe they were 4 when we moved here. They are really fast, but we have been watching them a lot and believe they are dvärgpippistrell (Pipistrellus pygmaeus). We see them come out of a hole under our roof, so they seem to live in the attic. We like them very much and enjoy that they are here.

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

We think they are pipistrellus pygmaeus

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej