?

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Tyvärr var den svenska översättningen miserabel/ the swedish translation is miserable. I’m sorry, cant understand the english...

Platsinformation
ladugård
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

?

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja