Västergården

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Under takplattorna i nocken, söderläge.

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (utan detektor)
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja