Rådmansö

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

In the attic, under the roof of a wooden cabin.

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio (P1)