Venjansfladder

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

I DO not know THE species. But we have seen a bat here every year for att least 10 years.

Vad observerade du?
Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio