Bergdalen

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Under taket, ovanpå balkar i ett hus byggt i 1700 tals stil

Platsinformation
House / Cabin
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Photos
Över 300 när jag räknade år 2017. Är nog minst lika många i år....
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Tidningen